Trollywood

Trollywood är något som inte bara uppmärksammats i Sverige. Denna lilla historia av succé inom svensk och internationell film har även hörts utomlands. Det hela handlar om en liten stad i Sverige vid namn Trollhättan, som en gång var en plats för den svenska bilindustrin. Staden har en population av cirka 55000 invånare och nedläggningen av allt som har med biltillverkning och delar till detta drabbade Trollhättan mycket hårt. Dock fanns det ett industriellt alternativ till detta, vilket fick namnet Trollywood. I denna lilla stad skapades det en plats där svensk film skulle få ett stort genombrott både i Sverige och på det internationella planet.

Detta var, och är fortfarande, någtrollywoodot som många svenska filmregissörer såg som något positivt. Här skapades det en plats för svensk film där produktionen låg lite avsides och det fanns mera lugnt och ro. Dessutom skapades det en professionell studio att skapa kvalitetsfilm i. Detta har bidragit till att Lukas Moodysson och Lars von Trier har kunnat skapa många filmer tillsammans med andra regissörer som fått ett stort genombrott på den internationella marknaden gällande kvalitetsfilm. Här har det genom Trollywood skapats ett svenskt Hollywood som fortfarande fungerar och producerar bra filmer varje år.

Kommer Trollywood att överleva

På frågan om Trollywood kommer att överleva som plats för att producera kvalitetsfilmer från Sverige är svaret ganska givet. Det har det redan fungerat i så många år och det kommer säkert att vara en plats som finns i många år framöver. Här kommer du med stor säkerhet att varje år få se nya filmer spottas ut både på den svenska och den internationella marknaden. Det bästa med Trollywood är att platsen även börjar uppmärksammas av internationella filmregissörer. Detta gör att det blir populärare att producera internationell film i Sverige än vad det var innan Trollywood fanns i Trollhättan.