Idag är det många av alla som ser på film och som erbjuder olika typer av underhållning via film, teater och konserter att finna olika alternativ till det monopol som SF sedan länge bedrivit. Här vill många att biografmonopolet ska utmanas på riktigt. För att detta ska kunna ske måste det växa upp alternativa biografer som erbjuder det som folk vill ha, men som inte går att finna via SF och deras biografer. Idag har detta börjat hända och det finns många olika alternativa biografer med ett stort utbud som växer upp. De flesta av dessa finner du i de fyra stora svenska städerna.

Att du finner alternativa biografer och ett utbud från dessa i de större städerna, beror helt enkelt på att det är enklare att finna de besökare som vill ha detta alternativa utbud på dessa plabiografertser. Detta beror naturligtvis på att det finns ett större antal människor här och att det då finns flera som kan besöka dessa platser. Ett av dessa exempel finns sedan 2014 i Göteborg. Här samarbetar Hagabion med biografer som Capitol och Bio Roy för att kunna erbjuda de alternativ som alla göteborgare söker som ett utbud vid sidan av det som SF-monopolet erbjuder.

Kommer alternativa biografer ha en framtid?

Som det idag ser ut i samhället är det naturligtvis fortfarande SF och de salonger som drivs i deras regi som är de mest besökta och populära. Dock är det mycket positivt att det finns andra biografer som erbjuder ett alternativt utbud. Huruvida detta kommer att utvecklas är svårt att säga, men idag ser det ut som det finns utrymme för alla de nya biograferna att ta en liten del av kakan på marknaden. På så sätt ser det faktiskt ut som detta kan utvecklas till att bli något riktigt stort i framtiden.